Aanbod

Caroline Berrens
gedeconventioneerd kinesitherapeut
Personal Trainer

Bij mij kan je terecht voor algemene kinesitherapie, revalidatie en preventietraining.

Zowel acute als chronische klachten van het bewegingsapparaat pak ik aan door algemene kinesitherapie, sportkinesitherapie en dry-needling. Daarnaast focus ik ook op de revalidaties na een operatie.

Hiervoor vind ik het belangrijk om zo bewegingsgericht te werk te gaan.

Als laatste hecht ik ook veel belang aan preventie, waarbij je dan op basis van een screening een blessurepreventie schema krijgt, om nieuwe blessures in de toekomst te vermijden.

Specialisaties


'Kine’ komt van het Griekse werkwoord ‘kinein’ en betekent BEWEGEN. ‘Therapie’ betekent dan weer het geven van zorg en aandacht. Wanneer je deze twee woorden dan bij elkaar voegt, kom je uit op genezen door middel van beweging. Deze beweging kan zowel passief (door de therapeut) als actief (door de patiënt) plaatsvinden. Meestal is een combinatie van beide noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen. Dit resultaat richt zich op een pijnvrij, normaal bewegingspatroon en wordt individueel bepaald op basis van een uitgebreid intakegesprek waarbij de patiënt centraal staat.


In het bijzonder ben ik gespecialiseerd in de revalidatie van sportblessures. Niets is zo vervelend dan niet te kunnen sporten. Op basis van een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Doel is om de patiënt zo snel mogelijk speelkaar te krijgen, dit wel op basis van een uitgelijnd en professioneel begeleid revalidatieproces.

De acute beginfase zal zich focussen op een actieve oefentherapie waarbij de sporter zal moeten werken aan de zwakke schakels in de keten. Wanneer de sporter uiteindelijk klaar is voor loop- of speelhervatting (return-to-run / return-to-play) zal ook in de laatste fase van de revalidatie gewerkt worden aan sportspecifieke revalidatie. Volgende pijlers zijn daarin zeer belangrijk: pliometrie, krachttraining, wendbaarheid, ….


Niets is leuker dan je sport te kunnen beoefenen zonder enig blessureleed. Ik ben daarom ook enorme voorstaander van preventietraining o.b.v. een uitgebreide screening gericht op de behoeften en vereisten van het individu.

Deze screening behandelt de sporter in zijn totaliteit. Zowel interne als externe risicofactoren moeten in kaart gebracht worden, want als er een te groot verschil ontstaat tussen de externe belasting en de interne belastbaarheid is de atleet vatbaarder voor de ontwikkeling van blessures. De externe belasting is datgene wat aan de sporter wordt opgelegd, bv. de eigenlijke krachttraining en de interne belastbaarheid is datgene wat de sporter aankan, verschillend van dag tot dag. Dit geeft alleen maar aan dat individuele begeleiding en screening steeds meer key is.


Behandeling van triggerpoints (TP) met een naald. En dan nu in mensentaal: met behulp van een dunne, droge naald wordt meerdere malen ‘in’ de spier een punt aangeprikt. Dit ‘triggerpunt’ kenmerkt zich door pijn op afstand te geven, bv. wanneer een TP in de nek uitstraling geeft naar het hoofd. Het aanprikken van dit punt zorgt voor snel voelbare vermindering in spierspanning en geeft een diep, doffe sensatie. Deze daling in spanning leidt tot pijnvermindering en een verbetering in beweeglijkheid.

Dry Needling is een mooie aanvulling op de algemene kinesitherapie en actieve revalidatie met als doel een bijdrage te leveren in het normale herstelproces.


Ook wel de gekende witte tape. Deze niet-elastische taping wordt gebruikt om een bewegingsbeperking op te leggen. De tape neemt zo een ondersteunde en beschermende functie op zich voor het desbetreffende gewricht (bv. enkel, pols, …).

Deze tape kan zowel een therapeutische functie hebben waarbij er een acute verzwikking is alsook een preventieve functie wanneer er sprake is van instabiele gewrichten. Klassieke taping wordt vaak gebruikt in de sportwereld.


Ook wel de gekende tape in de verschillende kleurtjes. In tegenstelling tot de klassieke niet-elastische tape is deze tape elastisch. De tape zorgt niet voor een beperking in beweeglijkheid maar faciliteert wel het natuurlijk herstelproces van het lichaam. Daarenboven ondersteunt en begeleidt de tape de beweeglijkheid van een gewricht.

Kinesiotaping wordt vaak gebruikt als aanvullende behandelmodaliteit die zich richt op een optimaal herstel van het weefsel en dus ook van het lichaam.


Sportmassages zijn niet enkel en alleen voor (top)sporters maar voor iedereen waarbij het nodig is om de spieren te revitaliseren. Spieren laten heropleven is nodig wanneer deze beschadigd zijn door bijvoorbeeld overtraining of vermoeidheid. De massage heeft dan tot doel om de afvalstoffen af te voeren en zo ook lokaal de doorbloeding te stimuleren wat resulteert in een optimaler herstel.


Personal Training een nieuwe ‘hype’ waar je de laatste tijd veel over hoort. Belangrijk is dat je weet waarvoor een personal trainer staat en ook dat hij/zij voldoet aan ‘jouw belangen’.

Individuele begeleiding is hierbij van cruciaal belang. Tijdens een intakegesprek worden jouw doelen besproken gaande van training en voeding tot ook de rust die essentieel is om een optimaal resultaat te bereiken. Op basis daarvan wordt een trainingsschema opgesteld om dit te kunnen verwezelijken. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor het fysieke, maar ook voor het mentale aspect wat zeker niet verwaarloosd mag worden. Het individu wordt zo in zijn geheel bekeken en benaderd.

Diploma's

Master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Katholieke Universiteit Leuven 20122014

Afstudeerrichting: Sportkinesitherapie
Masterthesis: "The impact of internal and external workload on non-contact muscle injury incidence in professional football"

Geslaagd met onderscheiding

Bachelor in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Katholieke Universiteit Leuven 20092012

Geslaagd

ASO, Latijn-Moderne Talen

Sint-Clara College20032009

Geslaagd

Werkervaring

Zelfstandig hoofdberoep - Algemeen kinesitherapeut
4U2 in Motion - Personal Trainer

Jul 2017Heden

Kineworks - Sportkinesitherapeut

Aug 2015Jun 2017

K. Lierse S.K. - Hoofdkinesitherapeut

Seizoen 20152016

Hoofdkinesitherapeut bij K.Lierse S.K.

K. Lierse S.K. - Sportkinesitherapeut

Seizoen 20142015

Sportkinesitherapeut bij K.Lierse S.K.

Bijscholing/cursussen Bekijk alle

Cupping massage

Welness Academie 23/11/2019

Inspanningsfysiologie en trainigsopbouw

SmartEducation - Mechelen 11/10/2019

ACL Rehab and Return-To-Play Decision making

SmartEducation - Gent 26/09/2019

RunningSmart Masterclass: Re-wire your runners for performance

SmartEducation - Leuven 19/09/2019

The Sporting Hip & Groin

SmartEducation - Leuven 13/09/2019

Pelvische reëducatie voor de kinesitherapeut en manueel therapeut

SmartEducation - Leuven 12/10/2018

Women's Health: 'Babymassage & babywelness, meer dan masseren alleen'

SmartEducation - Brugge 6/10/2018

Women's Health: 'Van voelend en actief zwanger naar bewust bevallen en moeder zijn'

SmartEducation - Leuven 30/09/2018

Phase 2 performance mentorship

EXOS – Genk 6-10/10/2016

Phase 1 performance mentorship

EXOS – Genk 29-30/9/2016 & 1-2/10/2016

Exos: Phase 1 performance mentorship

Manipulatie en weke delen technieken

SIG/IAO - Antwerpen 24-25/9/2016

Opleiding dry-needling extremiteiten

IMFT – Gent 26-28/05/2016

Infinitycamp

23-24/04/2016

Symposium topsporters

Hasselt 8/12/2015

Schouderpathologie bij topsporters

Leuven 25/11/2015

Orthopedie in brede lijn

Herentals 31/10/2015

7de sportcongres: Een multidisciplinaire aanpak

Gent 10/10/2015

Workshop Functioneel Trainen

Tendim 08/10/2015

Workshop Balance Training

Tendim 17/09/2015

Geneeskundige Dagen Antwerpen

12/09/2015

Tarieven 2020

Ik werk niet volgens de conventie M18bis. Dit is een contract dat wordt afgesloten voor ‘beperkte duur’ tussen de verzekeringsinstellingen en de kinesitherapeuten.
  • Courante pathologie
    30' - 45' - 60'
    €28 - €42 - €56
  • Dossierkosten F-pathologie
    (verslagen dokter)
    €30,65

Partner - 4U2 in Motion

4U2 in Motion

Wie of wat is 4U2 in Motion?

4U2 in Motion is opgericht door Tobias Maerien. Als personal trainer en foodcoach hecht Tobias veel belang aan het menselijk lichaam. Niet alleen op vlak van training maar ook vlak van voeding, deze twee pijlers gaan hand in hand. Tobias wil het lichaam gezond en sterk maken op basis van een professionele begeleiding, maar zeker ook door de juiste motivatie en het enthousiasme van de klant.

Daarenboven is Tobias niet alleen in het team en versterkt Christel Meulemans de rangen als foodcoach. Ook zij staat voor een gezonde en evenwichtige levensstijl met als belangrijkste pijler dat het eenvoudig en haalbaar moet zijn voor de mensen. Zij is er dan ook van overtuigd dat gezond eten mogelijk is mits de alledaagse drukte die er heerst in de huiskamers. Christel zal jullie begeleiden en helpen om het juiste evenwicht te vinden.

Wat is mijn rol binnen 4U2 in Motion?

Naast personal training en food coaching komt er een nieuwe tak bij binnen het team, namelijk kinesitherapie. Mensen die sporten en bewegen lopen jammer genoeg ook risico op blessures die door middel van sportkinesitherapie kunnen verholpen worden.

Niet alleen sportblessures, maar ook de gewone orthopedische letsels (al dan niet na operatie) behandel ik. Hierbij streef ik naar een normaal bewegingspatroon.

Als therapeut ben ik vooral gefocust op de patiënt zelf. Wat hij/zij verlangt, verwacht, vraagt. De patiënt staat centraal in zijn revalidatie en krijgt hierin een actieve rol. Samen werken we dan aan het herstel en kunnen we een optimaal resultaat bekomen.

Met mijn kennis van juist en normaal bewegen, ga ik zo ook mee instappen in het luik personal training en Tobias hierin bijstaan. Als team staan we dus voor gezond en juist bewegen op basis van professionele begeleiding.

Website: www.4u2inmotion.be

Privacyverklaring

GDPR

Versie 1, datum laatste wijziging 04/06/2018

Bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens

Caroline Berrens hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Caroline Berrens houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Caroline Berrens, Potoven 10 – 2370 Arendonk – 0555.952.728 , en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Caroline Berrens uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Caroline Berrens op het vlak van gegevensverwerking.

Caroline Berrens verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat: het gebruikte computerprogramma voorziet in voldoende beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is, ik beschik over een procedure bij het gebruik van paswoorden edm.

Wijzigingen

Caroline Berrens behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Contactinformatie

Algemeen kinesitherapeut - Personal Trainer
Potoven 10, 2370 Arendonk

Op de kaart

Maak hier je afspraak